Artistul in atelier. Serie de interviuri si catalogul “Ateliere de Arta din Bucuresti”

Ce prețios lucru, atelierul!

Pe parcursul celor șase ani împliniți ai Proiectului Cultural „Contemporanii”, înarmați cu virtutea răbdării, a forajului lucid și a încăpățânării repetitive, am organizat în țară și peste hotarele ei 40 de expoziții personale și de grup, 13 rezidențe artistice și 12 ediții ale evenimentului „Ateliere de Artă deschise în București” – proiect temerar care a provocat, de la prima ediție, o reacție neașteptat de bună din partea unui public neașteptat de mare.

Organizarea acestor evenimente, prin care servim scopul declarat al Proiectului Cultural „Contemporanii”, de a promova, implica și provoca creativ artiști consacrați și debutanți, care se ocupă la superlativ de îndeletnicirile lor, ne-a deschis, de-a lungul timpului, ușile, socotite pe nedrept ferecate, ale multor ateliere ale artiștilor bucureșteni și ne-au prilejuit contacte cu oameni de-o miraculoasă consistență. Întâlnirile din ateliere, convivialitatea caldă de care ne-am bucurat din partea artiștilor, momentele de-un insolit grandios care ni s-a dat să-l trăim în spațiile de creație au deșteptat în noi un acut sentiment al răspunderii, au provocat urme care ne-au relevat contururile datoriei noastre față de spațiul cultural în care trăim și pentru care ne simțim îndatorați să dăm seamă. Acestui fapt i se datorează demersul nostru prezent, care constă în prezentarea a 12 ateliere din București, prin fotografii, biografii și mărturiile artiștilor asupra felului în care se raportează la spațiile lor de creație, ce poate fi socotit o dare de seamă asupra unui fenomen viu al artei noastre contemporane, ambianța atelierului.

Mulțumim artiștilor care au dat curs invitației de a se alătura acestui proiect pentru felul frumos în care ne-au primit în ateliere. Datorită prezenței lor între paginile acestui catalog, avem șansa nu doar să realizăm o cartografiere a spațiilor de creație din București, ci și să arătăm că se poate obține performanță pe teren cultural și că reușita se traduce nu numai în eficiență profesională, ci și prin echilibru existențial, printr-o bună raportare la celălalt, prin integritate morală și prezență benefică în social. De asemenea, mulțumiri tovarășului nostru de drum, Julius Meinl, cel care ne-a însoțit în periplul nostru în atelierele artiștilor bucureșteni și a dat o aromă aparte fiecărei întâlniri.